Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante din cadrul Cresei organizat in data de 31.07.2017

document afişare rezultate probă interviu
Nr.  15091  /31.07.2017

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
EDUCATOR
1. COZMA LUMINITA CRISTINA 88 ADMIS

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinu la proba de interviu,  poate formula contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei de interviu conform art. 31 din HG nr 286/2011, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

 

  • Afişat astăzi, 31.07.2017 , ora 13,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet a institutiei.

 

 

                                                                                                                            

                                                           Secretar comisie

                                                            Salahub Cristina