Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie organizat in data de 31.07.2017

 Document afişare rezultate probă scrisă
Nr. 15085 /31.07.2017

Rezultatul probei scrise la concursul  de recrutare,
pentru ocuparea posturilor  contractuale vacante  de executie 
organizat in  data de 31.07.2017

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
Educator – Cresa
1. COZMA LUMINITA CRISTINA 90 ADMIS

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut la proba scrisa,  poate formula contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei scrise conform art. 31 din HG nr 286/2011, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

 

  • Afişat astăzi 31.07.2017,  ora  11,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet a institutiei.

 

                                                                 Secretar comisie
                                                                 Salahub Cristina