Proiecte HCL – sedinta extraordinara din 18.08.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 979/11.08.2017;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 18 august 2017, orele 16.45, în incinta Casei de Cultura “Mihai Eminescu”(sala oglinzilor), cu următoarea:

O R D I N E    D E    Z I        

  1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii strazii “1 Mai “ in “Gyorgy Ligeti”și schimbarea denumirii strazii “Narciselor” in”Sever Suciu”.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea manualui de identitate și a brandului municipiului Târnăveni.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea imnului municipiului Târnăveni.
  4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare persoanelor Solomon Ioan, Solomon Zosim, Orza Octavian.

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN