Rezultatul selecției dosarelor de înscriere, la concursul organizat în data de 23.08.2017 – proba scrisă, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA

Nr. 15869   / 11.08.2017

 Rezultatul selectiei dosarelor  de inscriere,
la  concursul organizat in data de 23.08.2017 –proba scrisa, pentru  ocuparea posturilor contractuale vacante de executie

Avand in vedere  prevederile  art. 20 din H.G.R. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  sau temporar vacant corespunzator  functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri  publice, comisia de concurs comunica  urmatoarele:

NR               CANDIDATI REZULTAT VERIFICARE DOSARE CONCURS
  Sef formatie muncitori – Sector Intretinere Reparatii Strazi
1 ALECU LAUREAN IONEL ADMIS
2 VEG SANDOR ADMIS
3 SURDU DUMITRU MIHAIL ADMIS
4 FLOREA ADRIAN ADMIS

Candidatii admisi vor sustine proba scrisa in data de 23.08.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, Piata Primariei, nr. 7.

Candidatii nemultumiti de rezultatele  obtinute vor formula contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii  selectiei dosarelor  conform art.31 din HGR 266/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretariatul comisiei de solutionaree a contestatiei.

Afisat azi 11.08.2017, la ora 15,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si  pe pagina de internet proprie.

 

                                                           Secretar comisie,
                                                            Salahub Cristina