Anunt Publicitate numarul 115055 – DALI Modernizarea parcurilor din Piata Trandafirilor si din strada Republicii, zona Tarnava

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  CLAUDIU MIHAI ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: DALI Modernizarea parcurilor din Piata Trandafirilor si din strada Republicii, zona Tarnava

CPV: 71222000-0-Servicii de arhitectura pentru spatii exterioare (Rev.2)

Descrierea contractului: Elaborarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru cele doua parcuri: piata Trandafirilor si piata din strada Republicii, zona Tarnava. Tema de proiectare se regaseste in Caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 24000.00 RON

Conditii contract: Durata contractului este de 45 zile. Plata privind prestarea serviciului se va face in 30 de zile. Garantia de buna executie se va returna dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici in sedinta de Consiliu Local.

Conditii participare: Oferta vor prezenta oferta tehnica in conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente.

Criterii adjudecare: Oferta conforma cu pretul cel mai scazut si publicarea in SEAP a ofertei.

Termen limita primire oferte: 29.08.2017

Informatii suplimentare:
Caietul de sarcini nr. 16144/17.08.2017 poate fi vizualizat in fisierul atasat mai jos.
Valabilitatea ofertei este de 60 de zile de la termenul limita de depunere oferta.
Oferta se va intocmi astfel incat sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 

Fisier atasat:
Caiet de sarcini nr. 16144 din 17.08.2017