Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere, la concursul organizat in data de 21.08.2017 –proba scrisa, pentru ocuparea functiilor de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Tarnaveni

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA
Nr. 16159 /17.08.2017

Rezultatul selectiei dosarelor  de inscriere,
la  concursul organizat in data de 21.08.2017 –proba scrisa, pentru  ocuparea functiilor de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Tarnaveni

 

Avand in vedere  prevederile  art. 40 alin.(1) lit. a) si art. 50 alin. (2) din H.G. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functonarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare,  comisia de concurs comunica  urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

NR               CANDIDATI REZULTAT VERIFICARE DOSARE CONCURS
Consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Serviciului Buget Contabilitate 
1 HALMACIU COSMINA – EMILIA      ADMIS
2 AVRAM MIHAELA-ANCA  ADMIS
Consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului de Specialitate pentru Proiecte cu Finantare Internationala                     
1 PETER FLORINA – MARTA  ADMIS
2 DABAU ADELA- DANIELA ADMIS
Consilier Juridic clas I gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Centrul de Informare pentru Cetateni 
1 BOTA COSMINA – IOANA ADMIS
2 ISTRATE CRISTIAN ADMIS

Candidatii declarati  admisi vor sustine proba scrisa in data de 21.08.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, Piata Primariei, nr. 7.

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de 24 de ore  de la afisare, conform art. 63 din HG 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor

Afisat azi 17.08.2017, la ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si  pe pagina de internet proprie.

                                                                                                 Secretar comisie,