ROMANIA
JUD.MURES
MUN.TARNAVENI
PRIMARIA

Nr.  16.317/ 21.08.2017

 

Document afişare rezultate probă scrisa
la concursul de recrutare  organizat  pentru ocuparea  functiilor publice de executie organizat in 21.08.2017

 

 Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
COMPARTIMENTUL   CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETATENI CONSILIER JURIDIC GRAD PROFESIONAL ASISTENT
1 BOTA COSMINA -ANCA 39.89 RESPINS
2 ISTRATE CRISTIAN 42.72 RESPINS
SERVICIUL BUGET CONTABILITATE –  CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR
1 HALMACIU COSMINA -EMILIA 17 RESPINS
2 AVRAM MIHAELA –ANCA 51.5 ADMIS
COMPARTIMENT DE SPECIALITATE PENTRU PROIECTE CU FINANTARE  INTERNATIONALA-CONSILIER GRAD PROFESIONAL SUPERIOR
1 DABAU ADELA 68.33         ADMIS
2 PETER FLORINA MARTA
ABSENT         REPINS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 Afişat astăzi, 21.08.2017, ora 16 ,00, la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni