DEZBATERE PUBLICA privind indicatori de performanta pentru curatenie, deszapezire si deratizare in municipiul Tarnaveni

DEZBATERE PUBLICA

–       Indicatori de performanta pentru activitatile de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice din municipiul Tarnaveni

–       Indicatori de performanta pentru activitatile de curatare si transport zapada de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet din municipiul Tarnaveni

–       Indicatori de performanta pentru activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie in municipiul Tarnaveni

 

 

JUDEŢUL MUREŞ, MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMĂRIA, Nr. 16.200/18.08.2017

 

ANUNT

            In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, a art. 124 din  Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, a art.6, alin ( 1), lit. i din Legea 101/2006 privind salubrizarea localităţilor, Primarul municipiului Tarnaveni aduce la cunostinta publicului indicatorii de performanta a unor activitati componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Tarnaveni.

            Documentele aferente acestuia  sunt atasate mai jos sau pot fi consultate la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, cam. 25

              In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, asteptam opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastra referitoare la proiectul de hotarare mentionat pana la data de 04.09.2017. Acestea pot fi transmise in scris, prin posta la sediul Primariei Municipului Tarnaveni, Piata Primariei, nr.7, prin fax la numarul 0265/446312 sau e-mail la adresele:  office@primariatarnaveni.ro, tirnaveni@cjumres.ro  .

 

                         Primar                                                                      Director ex. adj.
    Jrs. Meghesan Nicolae Sorin                                                 Ing. Beleanu Celestin

 

Fisiere atasate:

Indicatori de performanta pentru activitatile de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice din municipiul Tarnaveni

Indicatori de performanta pentru activitatile de curatare si transport zapada de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet din municipiul Tarnaveni

Indicatori de performanta pentru activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie in municipiul Tarnaveni