Anunt Publicitate numarul 116160 -Furnizare si montare de semafoare cu buton pentru 4 treceri de pietoni in municipiul Tarnaveni

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  CLAUDIU MIHAI ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achizitie: Furnizare si montare de semafoare cu buton pentru 4 treceri de pietoni in municipiul Tarnaveni

CPV: 45316212-4-Instalare de semafoare (Rev.2)

Descrierea contractului: Prin prezenta Primaria Municipiului Tarnaveni doreste sa incheie un contract de achizitie publica privind furnizarea si montarea la patru treceri de pietoni de semafoare cu comanda cu buton pentru pietoni.

Valoarea estimata fara TVA: 100000.00 RON

Conditii contract: Termenul de executie este de 45 zile de la primirea ordinului de incepere. Garantia lucrarii este de 24 luni. Plata la 30 de zile de la data emiterii facturii pentru lucrarile executate si receptionate.

Conditii participare: Transmiterea in plic sigilat a ofertelor la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni,p-ta Primariei, nr. 7, camera 23, Registratura, Tarnaveni, jud. Mures. Termenul este 31.08.2017.

Criterii adjudecare: Oferta conforma cu pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 31.08.2017

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini nr. 16479/23.08.2017 poate fi vizualizat in fisierul atasat mai jos.
Valabilitatea ofertei este de 60 de zile de la termenul limita de depunere oferte.
Oferta se va intocmi astfel incat sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini nr. 16479/23.08.2017.

 

Fisier atasat:
Caietul de sarcini nr. 16479/23.08.2017