Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare, pentru ocuparea postului contractual vacant de executie organizat in data de 23.08.2017

Document afişare rezultate probă scrisă
Nr.  16484 /23.08.2017

Rezultatul probei scrise la concursul  de recrutare,
pentru ocuparea postului  contractual vacant  de executie organizat in  data de 23.08.2017

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
SEF FORMATIE MUNCITORI  LA  SECTOR INTRETINERE REPARATII STRAZI
1. ALECU LAUREAN IONEL 42,33 RESPINS
2. FLOREA ADRIAN 42,33 RESPINS
3. VEG SANDOR 24,00 RESPINS
4. SURDU DUMITRU MIHAIL ABSENT

          Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba scrisa,  pot formula contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei scrise conform art. 31 din HGR nr 286/2011, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

  • Afişat astăzi, 08.2017, ora 15,00  la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet a institutiei.

 

 

                                                                                  Secretar comisie,

                                                                                   Salahub Cristina