Comunicare rezultat la contestatia nr. 16528/24.08.2017

Nr. 16528 / 25.08.2017

 

Comisia de solutionare a contestatiilor formulate in cadrul concursului organizat in data de 23.08.2017 la Primaria Mun. Tarnaveni, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant –  sef formatie muncitori din cadrul Sectorului Intretinere Reparatii Strazi, numita prin Dispozitia primarului nr. 729/31.07.2017, intrunita in data de 25.08. 2017:

 

COMUNICARE   REZULTAT  LA CONTESTATIA  NR. 16528 /  24.08.2017

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obtinut la recorectarea lucrarii scrise Rezultatul solutionarii contestatiei
1. FLOREA ADRIAN 38,00                   RESPINS
Conform art.34 litera b) din HGR nr. 286/2011, modificata  si completata ulterior

     

  • Afişat astăzi, 25.08.2017, ora 12,30  la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet a institutiei.

    

  Nota:

       In conformitate cu  art. 36 alin 3) din HGR nr. 286/2011, lucrarea scrisa individuala, redactata in cadrul probei scrise poate fi consultata la Serviciul OSRU  din cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni ,( camera nr. 30).

 

                                                                                                       Secretar comisie,
                                                                                                             Salahub Cristina