Proiecte HCL – sedinta ordinara din 31.08.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 987/24.08.2017;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 31 august 2017, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I   

1. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in Piata Agroalimentara Avram Iancu nr.8 corp C boxa nr.2.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de repartizare prin inchiriere a locuintielor din fondul locativ al municipiului Tarnaveni si a locuintelor sociale.

3. Proiect de hotarare privind completarea preambulului Hotararii Consiliului Local nr.82/27.2017.

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

 

Târnăveni,  24 august 2017

Spre aprobare:
– PV al sedintei ordinare din 27.07.2017