Se apropie termenul limită pentru plata taxelor locale

Având în vedere prevederile art. 462, art. 467, art. 472 și art. 478 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, vă reamintim:

Pentru anul 2017, ultimul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, respectiv a taxei de firmă/afișaj este 30 septembrie 2017, după această dată urmând a fi percepute majorări de întârziere în cotă de 1% pe lună sau fracțiune de lună.

PRIMAR
Jrs. MEGHEȘAN NICOLAE SORIN