PHCL – sedinta ordinara din 28.09.2017

ROMANIA
JUDETUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMAR

CONVOCATOR

In baza Dispoziției Primarului Municipiului Tarnaveni nr.  1073/22.09.2017;

Se convoaca consiliul local al municipiului Tarnaveni, in ședința ordinara, la data de 28 septembrie 2017, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu urmatoarea:

ORDINE DE  ZI

  1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in consiliile de administrate ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni
  2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararilor Consiliului Local Tarnaveni nr.87/18.08.2017 si 88/18.08.2017.
  3. Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheituielilor asimilate investitiilor pe anul 2017.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investitii: “Modernizare Piata agroalimentara Tarnaveni pentru perioada 2017-2018”.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru municipiul Tarnaveni si Scoala Gimnaziala nr.3 Tarnaveni in scopul implementarii proiectului “Acum pentru Tarnaveni” -parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni – perioada 2017 – 2020.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului municipiului Tarnaveni nr. 1056/07.09.2017 si rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2017.

 

PRIMAR,
MEGHE
ȘAN NICOLAE SORIN

Tarnaveni 22 septembrie 2017

 

Spre aprobare:
Proces verbal -sedinta ordinara din 31.08.2017
Proces verbal -sedinta extraordinara din 18.08.2017