Proiecte HCL – sedinta extraordinara din 09.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1154 /04.10.2017;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 09 octombrie 2017, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului “Spune NU coruptiei – etica si integritate in fiecare zi” si a cotei de cofinantare de 2% din valoare eligibila a acestui proiect.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a unor  activitati specifice serviciului public de salubrizare.

 

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

           Târnăveni,  04 octombrie 2017