Anunt Publicitate numarul 127482 – Amenajare grup sanitar la Scoala Primara Decebal din Bobohalma – Studiu de fezabilitate

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  CLAUDIU MIHAI ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Amenajare grup sanitar la Scoala Primara Decebal din Bobohalma – Studiu de fezabilitate

CPV: 79314000-8-Studiu de fezabilitate (Rev.2)

Descrierea contractului: Prin prezenta Primaria Municipiului Tarnaveni doreste executarea unui Studiu de fezabilitate pentru amenajarea unui grup sanitar la scoala din Bobohalma. Acesta va cuprinde toalete pentru fete, baieti, profesori si persoane cu dizabilitati. De asemenea se vor prevede si celelalte elemente cuprinse in Caietul de sarcini nr. 19515/09.10.2017

Valoarea estimata fara TVA: 11500.00 RON

Conditii contract: Termenul de prestare este de 45 zile. Plata se va face la 30 de zile de la predarea Studiului de fezabilitate. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului, fara TVA.

Conditii participare: Transmiterea in plic inchis a ofertelor la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, p-ta Primariei, nr. 7, cam 23, Registratura, Tarnaveni, jud. Mures. Termenul este de 19.10.2017.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai mic

Termen limita primire oferte: 19.10.2017

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini nr. 19515/09.10.2017 poate fi vizualizat in fisierul atasat mai jos.
Valabilitatea ofertei este de 60 de zile de la data limita de depunere oferte.
Oferta se va intocmi astfel incat sa respecte in totalitate caietul de sarcini.
Oferta declarata castigatoare se va posta pe SEAP, in Catalogul electronic.

Fisier atasat:

Caietul de sarcini nr. 19515/09.10.2017