Aviz de oportunitate nr. 2 din 2017 – pentru elaborarea PUZ generat de imobilul situat pe strada 1 Decemebrie 1918 nr. 48/D

Aviz de oportunitate nr. 2 – 

MEMORIU GENERAL pentru obtinerea avizului de oportunitate, pentru elaborare PUZ «STABILIRE ZONA FUNCTIONALA MIXTA PENTRU CONSTRUIRE   STATIE ALIMENTARE CU  CARBURANTI SI FUNCTIUNI CONEXE»

Situatia existenta

Posibilitati de mobilare -etapa I

Certificat de urbanism