Proiecte HCL – ședința ordinară din 26.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 11095/19.10.2017;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 26 octombrie 2017, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I  

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea suprafetelor de teren ale unor imobile aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei Primariei municipiului Tarnaveni si a Serviciilor Publice de interes Local.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni si a serviciilor publice de interes local pentru anul 2018.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni la data de 30.09.2017.
  5. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a spatiului situat in Tarnaveni str.Republicii nr.77A.
  6. Proiect de hotarare privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuintele situate in blocul ANL conform legii nr.151/2017.
  7. Proiect de hotarare privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuintele situate in blocul ANL pentru anul 2018.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor libere situate in blocul ANL.
  9. Proiect de hotarare privind reaprobarea cofinantarii in continuare a proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures”.
  10. Proiect de hotarare privind aprobarea deplasării la San Salvo – Italia a unei delegații de 4 persoane, condusă de primarul municipiului Târnăveni, în perioada 27 – 30.11.2017

 

 PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

 

Spre aprobare: