Publicitate numarul 131622 – Modernizarea instalatiei de incalzire si montarea unei centrale termice la Gradinita cu PP nr.1, str. A. Iancu, nr.9, Tarnaveni, jud. Mures

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  CLAUDIU MIHAI ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Denumirea achizitie: Modernizarea instalatiei de incalzire si montarea unei centrale termice la Gradinita cu PP nr.1, str. A. Iancu, nr.9, Tarnaveni, jud. Mures

CPV: 45331100-7-Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)

Descrierea contractului: Executia de lucrari de instalatii de gaz si instalatii termice la Gradinita cu PP nr.1, str. A. Iancu, nr.9, Tarnaveni, jud. Mures

Valoarea estimata fara TVA: 13445.00 RON

Conditii contract: Se va monta 1 buc. CT de 31 kw, si se va realiza instalatia termica conf. devizului de lucrari care se regaseste in fisierul atasat mai jos.
Se va realiza Proiectul de gaz avizat, se va asigura Receptia instalatiei si PIF centralei, toate costurile fiind incluse in oferta. Garantia de buna executie a contractului se va constitui in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului. Plata se va efectua cu OP in Trezorerie la 30 de zile de la emiterea facturii. Contractul produce efecte si executantul nu este exonerat de raspundere pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate.

Conditii participare: Achizitia se va efectua prin intermediul catalogului electronic publicat in SEAP. Executantul trebuie sa prezinte autorizatia ISCIR valabila pentru lucrari de instalare,montare, reparare si intretinere, verificari tehnice in utilizare si PIF. Se recomanda vizitarea amplasamentului.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.

Termen limita primire oferte: 30.10.2017

Informatii suplimentare: Ofertele se vor prezenta in plic inchis la Primaria mun Tarnaveni, cam. 23 Registratura, pana la data de 30.10.2017, ora 15. Operatorul economic a carui oferta va fi selectata, va primi odata cu comunicarea privind rezultatul selectiei invitatia de a publica respectiva oferta in cadrul catalogului electronic SEAP. Informatii, Serv. Investitii- achizitii, tel.026544340 int. 36, e- mail: achizitii@primariatarnaveni.ro.

Fisier atasat: