ROMÂNIA                                                                                           
JUDEŢUL MUREŞ                                                                     
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
Nr.20519/23.10.2017                       

 ANUNT

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul Municipiului Tarnaveni aduce la cunostinta publicului Programul de imbunatatire a eficientei energetice aferent Municipiului Tarnaveni, intocmit in conformitate cu Legea 121/2014 privind eficienta energetica.

 Documentul poate fi consultat la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, cam. 25, precum si in fițierul atașat mai jos.                       

In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, asteptam opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastra referitoare la documentul mentionat, pana la data de 06.11.2017. Acestea pot fi transmise in scris, prin posta, la sediul Primariei Municipului Tarnaveni, Piata Primariei, nr.7, prin fax la numarul 0265/446312 sau prin e-mail pe adresa office@primariatarnaveni.ro.

                                                                     PRIMAR,                                          
                                                        jrs. Megheşan Nicolae Sorin                    

 

Fisier atasat: