Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante organizat in data de 01.11.2017

Document afişare rezultate probă interviu
Nr. 21319 /02.11.2017

Rezultatul probei de interviu la concursul  de recrutare, pentru ocuparea posturilor  contractuale vacante   organizat in  data de 01.11.2017

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
Muncitor calificat tr.I – Sector Sere Spatii Verzi
1. DUNCA GAVRILA 80,34 ADMIS
Sef formatie muncitori – Secto Intretinere Reparatii Strazi
1. KORODI STEFAN 90,00 ADMIS
2. OLTEAN IOAN 66,67 ADMIS
3. STEF VALENTIN DUMITRU ABSENT

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba de interviu,  pot formula contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei de interviu conform art. 31 din HG nr 286/2011, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

  • Afişat astăzi, 02.11.2017, ora 9,30 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet a institutiei.

Secretar comisie