Anunt Publicitate numarul 134439 – REFACERE PODET PESTE PARAUL BOTORCA (GROAPA DE GUNOI) CPV: 44212120-6-Structuri de pod (Rev.2)

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Bartha Ernest , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Denumirea achizitie: REFACERE PODET PESTE PARAUL BOTORCA (GROAPA DE GUNOI)

CPV: 44212120-6-Structuri de pod (Rev.2)

Descrierea contractului: In cadrul contractului conform caietului de sarcini sunt necesare urmatoarele lucrari: Ob.1 REFACERE PODET – demolat beton existent- 80 mc; -montare tub de beton existent pentru scurgerea apei, betonat ulterior la capete- 12 ml; – obturarea traseului existent al cursului de apa in vederea executarii lucrarilor de refacere pod; -asternere balast la fundatie pentru tub metalic corugat- 45 mc; – montare strat anticontaminator( geotextil) in jurul fundatiei pentru tub metalic corugat- 80 mp; – montare tub metalic corugat galvanizat profil ARCAT cu inaltime H=3,67m, deschidere D= 2,61m si grosime tabla Gt=3,5 mm – 1 buc( 6 ml ); – executie timpane din beton armat (C 25/30) de 50 cm grosime la capetele tubului metalic corugat; – executie umplutura de balast in jurul tubului metalic corugat- 180 mc; – refacere drum acces in zona podului ( balast si piatra sparta) – 280 mp; – executat imbracaminte beton ( C25/30) pe podet si rampele de acces podet- 250 mp; – montat parapet metalic semigreu- 30 ml; – executare pereu din beton armat ( C25/30) in amonte si in aval de pod- 220 mp;

Valoarea estimata fara TVA: 260959.64 RON

Conditii contract: Termen de executie: 60 de zile de la primirea ordinului de incepere. Garantia pentru lucrare- 24 luni. Plata la 30 de zile de la data emiterii facturii pentru lucrarile executate.

Conditii participare: Transmiterea in plic sigilat a ofertelor la sediul Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7, Tarnaveni, judetul Mures TERMEN-09.11.2017 ORA 14.-Certificatul privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau echivalent aflat în termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei pentru activitati similare celor prevazute in caietul de sarcini. -Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau echivalent aflat în termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei pentru activitati similare celor prevazute in caietul de sarcini. – Declaratie privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini punctele 1-17.

Criterii adjudecare: Oferta conforma cu pretul cel mai scazut si publicarea in SEAP a ofertei.

Termen limita primire oferte: 09.11.2017

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini Nr. 21245/01.11.2017 poate fi vizualizat in fisierul atasat mai jos.
Garantia de buna executie -5% din valoarea fara TVA a contractului. Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

 

Fisier atasat:

Caietul de sarcini Nr. 21245/01.11.2017

Raspuns clarificari nr. 1