Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere, la concursul organizat in data de 15.11.2017

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA

Nr. 21536 /06.11.2017

Rezultatul selectiei dosarelor  de inscriere,
la  concursul organizat in data de 15.11.2017 –proba scrisa  , pentru  ocuparea functiilor  publice   de executie  vacante din cadrul aparatu lui de specialitate al primarului:

 

Avand in vedere  prevederile  art. 40 alin.(1) lit. a) si art. 50 alin. (2) din H.G. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functonarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare,  comisia de concurs comunica  urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

         NR.    CRT. CANDIDATI REZULTAT VERIFICARE  DOSARE CONCURS MOTIVATIA RESPINGERII
Consilier juridic clasa I gradul profesional asistent din cadrul Compartimentulul Centrul de Informare pentru Cetateni
1. ANDREESCU DANIELA-IRINA ADMIS
2. TIRCA MARIAN ADMIS
Referent clasa III gradul profesional superior din Cadrul    Compartimentului Dezvoltare Urbana, Avizare si Coordonare
1. STEF VALENTIN DUMITRU ADMIS
2. OLTEAN IOAN ADMIS
3. NEGRU VASILE RESPINS Conf. art. 20 alin.(1) lit. c) din HGR. 611/2008, , nu face dovada indeplinirii  conditiei specifice de cunostinte operare pe calculator, conditie prevazuta in  anunt.

Candidatii declarati  admisi vor sustine proba scrisa in data de 15.11.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, Piata Primariei, nr. 7.

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de 24 de ore  de la afisare, conform art. 63 din HG 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor

Afisat azi 06.11.2017, la ora 12,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si  pe pagina de internet proprie.

                                                                                                                    Secretar comisie,