Aviz de oportunitate nr. 3 – PUD pentru stabilire reglementări în vederea construirii unei case de locuit P+M, construire anexe S.C. AUTOSCAVI STG S.R.L

Aviz de oportunitate nr. 3  

Plan urbanistic de detaliu pentru stabilire reglementări în vederea construirii unei case de locuit P+M, construire anexe S.C. AUTOSCAVI STG S.R.L

Incadrarea in zona