Proiecte HCL – sedinta ordinara din 23.11.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.  1295 din 16.11.2017;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 23 noiembrie 2017, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I  

 1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.76/11.07.2017 referitoare la aprobarea pareneriatului pentru realizarea proiectului „Modernizarea drumurilor judetene DJ 151B si DJ 142 , Ungheni – Mica – Tarnaveni – Mures”
 2. Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului „Modernizarea drumurilor judetene DJ 151B si DJ 142 , Ungheni – Mica – Tarnaveni – judetul Mures” si a cheltuielilor legate de proiect.
 3. Proiect de hotarare privind efectuarea activitatii de deszapezire in municipiul Tarnaveni in sezonul rece 2017-2018.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice aferent Municipiului Tarnaveni.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri construite din fonduri ANL.
 6. Proiect de hotarare privind modificarea pct.27 din Anexa nr.1 a Hotararii Consiliului Local nr.57/24.11.2016.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a patinoarului situat in Tarnaveni Parcul Victoria.
 8. Proiect de hotare privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor scolare pentru sem. I al anului scolar 2017-2018.
 9. Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pentru anul 2017.
 10. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2017.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.

 

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

Târnăveni,    16 noiembrie 2017

Spre aprobare:

Informare:

Suplimentare ordine de zi