Anunt Publicitate numarul 139268 -AMENAJARE IZOLATOARE LA GRADINITELE NR. 4 P.P., NR.1 P.P., NR.2 P.P. SI NR.5 P.P.

Autoritate contractanta:

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Bartha Ernest , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Denumirea achizitie: AMENAJARE IZOLATOARE LA GRADINITELE NR. 4 P.P., NR.1 P.P., NR.2 P.P. SI NR.5 P.P.

CPV: 45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Descrierea contractului: Conform caietului de sarcini si Listei cantitatilor de lucrari sunt necesare executarea urmatoarelor lucrari: Ob.1 GRADINITA NR.4 P.P. – Amenajare izolator si igienizare inclusiv cabinetul medical – Instalatii pentru izolator – Amenajare grup sanitar cabinet medical inclusiv instalatii si canalizare menajera Ob.2 GRADINITA NR.1 P.P. – Amenajare izolator si igienizare – Instalatii pentru izolator – Igienizare doua sali de grupa – Reparatii invelitoare Ob.3 GRADINITA NR.2 P.P. – Amenajare izolator si igienizare – Instalatii pentru izolator Ob.4 GRADINITA NR.5 P.P. – Amenajare izolator si igienizare – Instalatii pentru izolator – Amenajare si igienizare spalatorie

Valoarea estimata fara TVA: 100840.34 RON

Conditii contract: Termen de executie: 45 de zile de la primirea ordinului de incepere. Garantia pentru lucrare- 24 luni. Plata la 30 de zile de la data emiterii facturii pentru lucrarile executate.

Conditii participare: Transmiterea in plic sigilat a ofertelor la sediul Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7, Tarnaveni, judetul Mures TERMEN-24.11.2017 ORA 12.-Certificatul privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau echivalent aflat în termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei pentru activitati similare celor prevazute in caietul de sarcini. -Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau echivalent aflat în termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei pentru activitati similare celor prevazute in caietul de sarcini. – Declaratie privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini punctele 1-17.

Criterii adjudecare: Oferta conforma cu pretul cel mai scazut si publicarea in SEAP a ofertei.

Termen limita primire oferte: 24.11.2017

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini Nr.22435/20.11.2017 si Lista cu cantitati de lucrari pot fi vizualizate in fisierele atasate mai jos.
Garantia de buna executie -5% din valoarea fara TVA a contractului. Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

 

Fisiere atasate:

Caietul de sarcini Nr.22435/20.11.2017
Lista cu cantitati de lucrari