Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie organizat in data de 05.12.2017

Document afişare rezultate probă scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul  de recrutare,
pentru ocuparea posturilor  contractuale vacante  de executie  organizat in  data de 05.12.2017

                                  

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
Muncitor calificat tr. I – Sector Intretinere Reparatii Strazi
1. ORASAN GHEORGHE 67 ADMIS
2. FULEKI IOSIF 65.66 ADMIS
Educator – Cresa
1. CERGHIZAN ANGELA CRISTINA 60 ADMIS
Asistent medical – Cresa
1. NEMES ADRIANA OANA 85 ADMIS
2. IGNAT CLAUDIA 30 RESPINS
3. CZIJEVSKA STEFAN ABSENT

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba scrisa, pot formula contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise conform art. 31 din HG nr 286/2011, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.
 
Afişat astăzi, 06.12.2017, ora 8.00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet a institutiei.

Secretar comisie,