REZULTAT FINAL la concursul organizat în data de 05.12.2017 pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante

Nr.23687/11.12.2017

 

REZULTAT  FINAL 
la concursul organizat în data de 05.12.2017 pentru ocuparea   functiilor publice  de executie vacante

 

Nr. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Puncta Interviu Punctaj final Rezultat
Muncitor calificat tr. I – Sector Intretinere Reparatii Strazi
1. FULEKI IOSIF 65,66 76,67 71,17 ADMIS
2. ORASAN GHEORGHE 67,00 57,67 62,34 RESPINS
Educator – Cresa
1. CERGHIZAN ANGELA CRISTINA 60,00 93,34 76,67 ADMIS
Asistent medical – Cresa
1. NEMES ADRIANA OANA 85,00 71,67 78,34 ADMIS
2. IGNAT CLAUDIA DIANA 30,00 RESPINS
3. CZIJEVSKA STEFAN ABSENT ABSENT

Afişat astăzi, 11.12.2017 , ora 10.30 , la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni .

 

Secretar comisie