Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere, la concursul organizat in data de 15.12.2017 –proba scrisa

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA
Nr.     23.829  / 11.12.2017 

Rezultatul selectiei dosarelor  de inscriere,
la  concursul organizat in data de 15.12.2017 –proba scrisa, pentru  ocuparea  unui post contractual vacant de conducere 

 

Avand in vedere  prevederile  art. 20 din H.G.R. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  sau temporar vacant corespunzator  functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri  publice, comisia de concurs comunica  urmatoarele:

NR CANDIDATI REZULTAT VERIFICARE DOSARE CONCURS MOTIVUL RESPINGERII
SEF SERVICIU- SERVICIUL PUBLIC SERVICII CULTURALE
1 HALMEN VILY- OVIDIU ADMIS  
2 TODEREL TRAIAN- FLORIN RESPINS Conf. art. 4 alin.(2) din HGR. 286/2011, nu indeplineste conditia specifica de studii, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul arte, conditie prevazuta in anunt.
3 COSTEA TEODOR- LUCIAN RESPINS Conf. art. 4 alin.(2) din HGR. 286/2011, nu indeplineste conditia specifica de studii, respectiv studii  superioare de lunga durata  absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul arte, conditie prevazuta in  anunt.

Candidatii admisi vor sustine proba scrisa in data de 15.12.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, Piata Primariei, nr. 7.

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute  vor formula contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii  selectiei dosarelor  conform art.31 din HGR 266/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretariatul comisiei de solutionaree a contestatiei.

Afisat azi 11.12.2017 , la ora  16 ,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si  pe pagina de internet proprie.

                            Secretar comisie,