Proiecte HCL – sedinta ordinara din 18.12.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1727/11.12.2017;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 18 decembrie 2017, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E   D E    Z I    

  1. Proiect HCL privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pentru anul 2017.
  2. Proiect HCL privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni la data de 30.11.2017.
  3. Proiect HCL privind aprobarea modificarii unor sume alocate cultelor religioase din municipiul Tarnaveni pe anul 2017 prin HCL nr. 69 din 2017.
  4. Proiect HCL privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, pe o perioadă de un an
  5. Proiect HCL privind modificarea HCL 24 din 25.02.2016.
  6. Proiect HCL privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 16,35 mp situat în Târnăveni, str. Piaţa Agroalimentară Avram Iancu nr.8, corp.C, boxa 3.
  7. Proiect HCL privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea unor proiecte de investitii pentru perioada 2017-2018.
  8. Proiect HCL privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2017.
  9. Proiect HCL privind cotizatia municipiului Tarnaveni catre A.D.I. „ECOLECT MURES”.
  10. Proiect HCL privind aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea in anul 2018 de la bugetul local, in baza Legii nr. 34 din 1998.

 

PRIMAR, MEGHEŞAN NICOLAE SORIN

 

Târnăveni,   11 decembrie 2017

 

 Spre aprobare:

PV – sedinta ordinara din 23.11.2017

PV – sedinta extraordinara  din 04.12.2017