ANUNŢ PUBLIC PRIVIND SOLICITARE ACORD DE MEDIU

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI titular al proiectului ”Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma, municipiul Târnăveni, județul Mureș ” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureş, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma, municipiul Târnăveni, județul Mureș”, propus a fi amplasat în municipiul Târnăveni, sat Bobohalma, judeţul Mureş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureş, din Târgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni între orele 900-1500 și marţi – vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.