Anunt Publicitate numarul 147200 – Intocmire documentatie pentru obtinerea autorizatieri de gospodarirea apelor pentru depozitul inchis de deseuri menajere aferent municipiului Tarnaveni

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  CLAUDIU MIHAI ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Intocmire documentatie pentru obtinerea autorizatieri de gospodarirea apelor pentru depozitul inchis de deseuri menajere aferent municipiului Tarnaveni

CPV: 71800000-6-Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de deseuri (Rev.2)

Descrierea contractului: Primaria Municipiului Tarnaveni doreste sa obtina Autorizatia de gospodarirea apelor pentru depozitul de deseuri menajere care este inchis si in acest sens se va intocmi documentatia conform Ordinului MMP 799/2012, elaborat de o firma atestata MMP/MAP

Valoarea estimata fara TVA: 6000.00 RON

Conditii contract: Durata de executie este de 30 de zile. Plata se va face in 30 de zile de la data emiterii facturii si obtinerea autorizatiei de gospodarirea apelor.

Conditii participare: Documente solicitate: Scrisoarea de inaintare, Oferta financiara, Oferta tehnica, cu respectarea conditiilor din Caietul de sarcini nr. 24518/20.12.2017 si Referatului nr. 21535/06.11.2017

Criterii adjudecare: Oferta cu pretul cel mai mic si publicarea in SEAP a ofertei castigatoare

Termen limita primire oferte: 27.12.2017

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini nr. 24518/20,12,2017 si Referatul de necesitate nr. 21535/06,11,2017 pot fi vizualizate in fisierul atasat mai jos. Valabilitatea ofertei este de 60 zile de la termenul limita de depunere oferte. Ofertele se depun la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, p-ta Primarie, nr. 7, registratura, cam 23, termenul de depunere este de 27,12,2017.

Fisier atasat:

Caietul de sarcini nr. 24518/20.12.2017 si Referatul de necesitate nr. 21535/06.11.2017