Proiecte HCL – sedinta extraordinara din 28.12.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1744/20.12. 2017;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 28 decembrie, orele 10.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I  

1. Proiect de hotarare privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiat intre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Municipiul Tarnaveni, Fundatia Buckner, Scoala Gimnaziala nr.3 Tarnaveni, in vederea implementarii proiectului “ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures” aprobat prin anexa la H.C.L. nr. 31/12.09.2016.

2. Proiect de hotarare privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia primarului nr. 1789 din 21.12.2017 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea pozitiei 13 din anexa la HCL nr. 41 din 30.03.2017.

4. Solicitarea Ligii Pensionarilor Mures – Filiala Tarnaveni

 

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

 

Târnăveni,  20 decembrie 2017