Anunt Publicitate numarul 149244 – Intocmire DALI pentru RENOVAREA SI MODERNIZAREA CENTRULUI DE SERVICII SOCIO-MEDICALE in cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni.

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania,  Punct(e) de contact:  CLAUDIU MIHAI ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Intocmire DALI pentru RENOVAREA SI MODERNIZAREA CENTRULUI DE SERVICII SOCIO-MEDICALE in cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni.

CPV: 79314000-8-Studiu de fezabilitate (Rev.2)

Descrierea contractului: Prin prezenta Primaria Municipiului Tarnaveni doreste executarea unui DALI pentru renovarea si modernizarea Centrului de servicii socio-medicale din cadrul proiectului ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures

Valoarea estimata fara TVA: 24000.00 RON

Conditii contract: Termenul de predare este de 60 zile. Plata se va face la 30 zile de la predarea si receptia DALI. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului, fara TVA.

Conditii participare: Transmiterea in plic inchis a ofertelor la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, p-ta Primariei, nr. 7, cam. 23, registratura, Tarnaveni, jud Mures. Termenul este de 23.01.2018.

Criterii adjudecare: Oferta conforma cu pretul cel mai mic

Termen limita primire oferte: 23.01.2018

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini nr. 1267/15.01.2018 poate fi vizualizat in fisierul atasat mai jos. Valabilitatea ofertei este de 60 zile de la data limita de depunere oferte. Oferta se va intocmi astfel incat sa respecte in totalitate caietul de sarcini. Oferta declarata castigatoare se va posta pe SEAP, in Catalogul electronic.

 

Fisier atasat

Caietul de sarcini nr. 1267/15.01.2018