ANUNT- publicarea PROIECTULUI Bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2018

 

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și ale art.39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Primarul municipiului Târnăveni aduce la cunoștința publicului, Proiectul bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2018.

Proiectul bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2018- Anexele nr. 1-21) pot fi consultate la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, cam. 11, precum si pe www.primariatarnaveni.ro la sectiunea INFORMATII PUBLICE/Buget local. (https://primariatarnaveni.ro/bugetul-local/)

In termen de 15 zile calendaristice de la afisare, cei interesati pot trimite opinii, sugestii sau propuneri cu vaioare de recomandare. Acestea pot fi transmise in scris, prin posta la sediul Primariei Municipului Tarnaveni, Piata Primariei, nr.7, prin fax la numarul 0265/446312 sau e-mail la adresa office@primariatamaveni.ro.