Proiectul bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2018-dezbatere publica

–  Proiect de hotarare

Expunere de motive

Raport de specialitate – privind aprobarea Bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2018

Raport de specialitate – privind aprobarea achizitionarii unor produse, servicii si lucrari

Anexa nr. 1A – Bugetul general

ANEXE nr. 1-13 – Venituri si Cheltuieli -Buget Local 

ANEXE nr. 14-19 –  Venituri si Cheltuieli – Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii.pdf

ANEXE nr. 20-21 – Lista obiective de investitii

  Anexa nr. 22 –  Numarul maxim de posturi