Proiecte HCL – sedinta ordinara din 25.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 16/17.01.2018;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 25 ianuarie 2018, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2018 – 2019.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru anul 2018 pentru copii care frecventeaza Cresa municipiului Tarnaveni.  
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil cu alta destinatie decat locuinta.
  4. Proiect de hotarare privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului municipiului Tarnaveni pentru anul 2017.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Planului municipiului Tarnaveni de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii de destinatie a unui imobil.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale acordate in cadrul SPAS Tarnaveni in anul 2018.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni al lucrarilor de interes local prestate de persoanele beneficiare de ajutor social in anul 2018.
  9. Raport de activitate al SPAS Tarnaveni pentru anul 2017.
  10. Informare privind situaţia contractelor de finanţare nerambursabilă incheiate in baza prevederilor legii nr.350/2005.

 

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

 

Completare la Raportul de specialitate nr.1673 din 17.01.2018

Spre aprobare:

PV -sedinta ordinara din 18.12.2018

PV -sedinta extraordinara din 28.12.2018