Proiecte HCL – sedinta ordinara din 14.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 110/07.02.2018;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 14 februarie 2018, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

 

O R D I N E     D E       Z I  

  1. Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017.
  2. Proiect de hotarare privind Regulamentul de organizare si functionare pentru salile de sport de la Liceul teoretic Andrei Barseanu si Scoala gimnaziala Traian.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului”Scoala noastra…o oaza de verdeata” precum si a participarii Consiliului local al municipiului Tarnaveni, in calitate de partener, la ralizarea acestui proiect din cadrul Programului spatii verzi component Spatii verzi urbane .
  4. Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor lucrari,servicii si produse pe anul 2018.
  5. Proiect de hotarare privind cotizatia municipiului Tarnaveni in anul 2018 in calitate de membru al ADI Aqua Invest Mures.
  6. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi in scopul promovarii personalului contractual.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii patrimoniului public si privat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2017.
  8. Proiect de hotarare privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului municipiului Tarnaveni pentru anul 2017.
  9. Raport de evaluare a activitatii desfasurate de Politia Locala Tarnaveni in anul 2017.

 

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

Târnăveni,  07 februarie 2018

 

Completare ordine de zi:

10. Proiect de hotarare privind privind modificarea HCL 27 din 13.02.2017

Spre aprobare

Proces verbal – sedinta ordinara din 25.01.2018