ANUNȚ – lista debitorilor persoane fizice si persoane juridice care înregistrează obligații restante față de bugetul local

 

În conformitate cu art. 162 alin 1 din Legea 207/2015 Codul de procedură fiscală, Municipiul Târnăveni publică lista debitorilor persoane fizice si persoane juridice care înregistrează obligații restante față de bugetul local. Lista cuprinde contribuabilii care înregistrează datorii peste plafonul stabilit prin HCL nr. 8/28.01.2016 (150 lei pentru persoane fizice și 100 lei pentru persoane juridice) și au fost notificati în prealabil în privința acestora.

 În baza prevederilor art.162 alin 4 din Legea 207/2015 Codul de procedură fiscală, în termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligațiilor fiscale, Municipiul Târnăveni va proceda la eliminarea din lista a contribuabililor care și-au achitat aceste obligații. De asemenea, în cazul obținerii  de către contribuabili a suspendării executării actului administrativ fiscal se va proceda în termen de 15 zile la eliminarea din lista a contribuabililor aflați în această situație.   

Primarul Municipiului Târnăveni                                            Director executiv Direcția economică
       Sorin Nicolae Megheșan                                                                Rodica Muth

 

 

Lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații restante față de BL la data de 20.02.2018

Lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații restante față de L la data de 21.02.2018

 

 

 

Întocmit/redactat: șef serviciu Elena-Cristina Barbu