Anunt Publicitate numarul 160845 – Servicii de taiere si toaletare a arborilor pe aria Municipiului Tarnaveni

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Dobai Lorand , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Servicii de taiere si toaletare a arborilor pe aria Municipiului Tarnaveni

CPV: 77211400-6-Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)

Descrierea contractului: Prestatorul are obligatia de a presta serviciile de taiere si toaletare a arborilor conform anexei A, stabilita in baza Programului Taierilor de arbori sezonul toamna 2017- primavara 2018, cu profesionalism si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. Prestatorul are obligatia : – de a supraveghea efectuarea serviciilor; – de a asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau alte mijloace necesare; – de a lua masuri de restrictionarea circulatiei pietonale si protejarea bunurilor materiale ( retele de utilitati, imobile) in zona unde se lucreaza; -de a inlatura toate ramurile uscate care prezinta pericol pentru pietoni si vehicole; -de a reduce coronamentul, inlaturand pericolul ruperii ramurilor in caz de furtuna, vant puternic; – prin tehnica de executare a taierilor, de a respecta principiile de dezvoltare normala, in continuare a arborilor( fara cioturi, se evita ranirea ramurilor); – de a presta serviciile in perioada repausului vegetativ ( pana la pornirea in vegetatie, umflarea mugurilor); – de a degaja retelele de cabluri prin inlaturarea tuturor ramurilor situate pe aliniamentul stalpilor; – de a obtine arbori cu forme de coroane,dupa toaletare, fara dezechilibre, cat mai regulate; – de a taia ramurile pe fragmnete pentru a evita deteriorarea – de a lua masuri de restrictionare a circulatiei rutiere ( unde este cazul ) printr-un program stabilit in prealabil de comun acord cu achizitorul serviciului si Politia Rutiera; – de a anunta in prealabil ( unde este cazul ) operatorii retelelor de utilitati; – de a transporta materialul lemnos rezultat in urma taierii arborelor la Sera din str. Victor Babes iar deseurile la depozitul de pe str. Gradinilor; – de a curata zona in care presteaza serviciile contractate. – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor si calitatea mijloacelor utilizate.

Valoarea estimata fara TVA: 12500.00 RON

Conditii contract: Termen de executie: 60 de zile de la primirea ordinului de incepere. Plata la 30 de zile de la data emiterii facturii pentru serviciile prestate si receptionate.

Conditii participare: Transmiterea in plic sigilat a ofertelor la sediul Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7, Tarnaveni, judetul Mures TERMEN-22.03.2017 ORA 12. – Declaratie privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini nr. 6011/15.03.2018, punctele 1-16.

Criterii adjudecare: Oferta conforma cu pretul cel mai scazut si publicarea in SEAP a ofertei.

Termen limita primire oferte: 22.03.2018

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini, Anexa A si Programul Taierilor de arbori sezonul toamna 2017- primavara 2018 poate fi vizualizat in fisierul atasat mai jos.
Valabilitatea ofertei :60 zile de la termenul limita de primirea ofertelor.

Fisier atasat:
Caietul de sarcini, Anexa A si Programul Taierilor de arbori sezonul toamna 2017- primavara 2018