Anunt Publicitate numarul 160868 – Refacere podet peste paraul Botorca (zona gropii de gunoi)- Studiu de fezabilitate

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  CLAUDIU MIHAI ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Refacere podet peste paraul Botorca (zona gropii de gunoi)- Studiu de fezabilitate

CPV: 79314000-8-Studiu de fezabilitate (Rev.2)

Descrierea contractului: Întocmirea Studiului de fezabilitate pentru refacerea podetului peste paraul Botorca din zona gropii de gunoi inchise a municipiului Tarnaveni. Acest podet a fost distrus in totalitate la inundatii.

Valoarea estimata fara TVA: 20000.00 RON

Conditii contract: Durata de executie este de 45 de zile. Plata se va face in 30 de zile de la data emiterii facturii si receptiei documentatiei.

Conditii participare: Documente solicitate: Scrisoare de inaintare, oferta tehnica si declaratie de respectarea conditiilor din Caietul de sarcini nr. 6106/16.03.2018.

Criterii adjudecare: Oferta cu pretul cel mai mic si publicarea in SEAP a ofertei castigatoare.

Termen limita primire oferte: 23.03.2018

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini nr. 6106/16.03.2018 poate fi vizualizat in fisierul atasat mai jos. Valabilitatea ofertei este de 60 de zile de la termenul limita de depunere oferte. Ofertele se depun, in plic inchis, la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, p-ta Primariei, nr. 7, registratura, cam. 23. Termenul de depunere oferte este de 23.03.2018.

 

Fisier atasat:
Caietul de sarcini nr. 6106/16.03.2018