Anunt Publicitate numarul 162598 – Reparatii alei in Cart. 1 Decembrie 1918 partea II, Reparatii alei in Cartierul Victoriei si Reparatii strada Mihai Eminescu partea II

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  DOBAI LORAND , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Denumirea achizitie: -Reparatii alei in Cart. 1 Decembrie 1918 partea II, Reparatii alei in Cartierul Victoriei si Reparatii strada Mihai Eminescu partea II

CPV: 45233222-1-Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)

Descrierea contractului: Conform caietului de sarcini nr. 6422/21.03.2018 si Listei cantitatilor de lucrari sunt necesare executarea urmatoarelor lucrari: Ob.1 Reparatii alei in Cart. 1 Decembrie 1918 Partea II Lucrari necesare: – Decapare cu freza asfalt 4 cm- 510 mp; – Taiere cu masina cu disc beton- 50 ml – Decapare asfalt 3 cm- 50 mp; – Desfacere borduri- 10 ml; – Demolare mecanica beton- 2 mc – Incarcare si transport pamant sau moloz; – Asternere mecanica balast- 10 mc; – Turnare beton B200- 2 mc; – Montare borduri pt. trotuare 20×25 cm-10 ml; – Amorsare suprafata de asternere binder- 560 mp; – Asternere manuala binder BAD 25- 33,60 tone; – Curatire si amorsare suprafata de asternere beton asfaltic BA 16- 1700 mp; – Asternere manuala beton asfaltic BA 16, 4 cm grosime- 100 mp; – Asternere mecanica beton asfaltic BA 16, 4 cm grosime- 1600 mp; – Transport BAD 25 si BA 16- 196,8 tone; – Marcaje longitudinale- 60 mp; – Ridicare la nivel a capacelor caminelor de vizitare- 10 buc; – Montare capac carosabil nou pt. camin de vizitare- 10 buc;- Asezare la cota guri de scurgere- 10 buc;- Ridicare la cota rasuflatoare- 10 buc; – Transport beton- 33,18 tone;- Transport balast- 23,60 tone – Ob.2 Reparatii alei in Cart. Victoriei – Lucrari necesare: – Decapare cu freza asfalt 4 cm- 600 mp;- Taiere cu masina cu disc beton- 50 ml; – Decapare asfalt 3 cm- 20 mp;- Desfacere borduri- 20 ml; – Demolare mecanica beton- 2 mc; – Sapatura mecanica cu excavatorul- 10 mc; – Incarcare si transport pamant sau moloz; – Asternere mecanica balast- 10 mc; – Asternere mecanica piatra sparta- 5 mc; – Turnare beton B200- 2 mc – Montare borduri pt. trotuare 20×25 cm-20 ml; – Amorsare suprafata de asternere binder- 500 mp; – Asternere manuala binder BAD 25- 72 tone; – Curatire si amorsare suprafata de asternere beton asfaltic BA 16- 2000 mp; – Asternere manuala beton asfaltic BA 16, 4 cm grosime- 100 mp; – Asternere mecanica beton asfaltic BA 16, 4 cm grosime- 1900 mp;- Transport BAD 25 si BA 16- 264 tone;- Marcaje longitudinale- 43,50 mp;- Ridicare la nivel a capacelor caminelor de vizitare- 10 buc; – Montare capac carosabil nou pt. camin de vizitare- 10 buc; – Asezare la cota guri de scurgere- 2 buc; – Ridicare la cota rasuflatoare- 2 buc;- Transport beton- 31,93 tone; – Transport balast, piatra sparta- 37,07 tone; Ob.3 Reparatii strada Mihai Eminescu partea II Lucrari necesare: -Desfacere pavaj din piatra cubica- 1200 mp; -Asternere manuala nisip – 120 mc; -Pavaj executat cu pavele granit cubic 10x10x8- 1200 mp din care:- pavele granit cubic nou- 300 mp – pavele granit cubic recuperate- 900 mp; – Transport cu roaba materiale dist. 50 m- 200 tone -Transport semifabricate- 525 tone;

Valoarea estimata fara TVA: 304500.00 RON

Conditii contract: Termen de executie: 3 luni de la primirea ordinului de incepere. Garantia pentru lucrare- 24 luni. Plata la 30 de zile de la data emiterii facturii pentru lucrarile executate si receptionate.

Conditii participare: Transmiterea in plic sigilat a ofertelor la sediul Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7, Tarnaveni, judetul Mures TERMEN-28.03.2018. – Declaratie privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini punctele 1-17. -Certificatul privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau echivalent aflat în termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei pentru activitati similare celor prevazute in caietul de sarcini; -Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau echivalent aflat în termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei pentru activitati similare celor prevazute in caietul de sarcini.

Criterii adjudecare: Oferta conforma cu pretul cel mai scazut si publicarea in SEAP a ofertei.

Termen limita primire oferte: 28.03.2018

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini Nr. 6422/21.03.2018 si Lista cu cantitati de lucrari pot fi vizualizate în fișierul atașat mai jos. Garantia de buna executie -10% din valoarea fara TVA a contractului. Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Fișier atașat:

Caietul de sarcini Nr. 6422/21.03.2018 si Lista cu cantitati de lucrari