Anunt – INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

 

Avand in vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, se face cunoscuta publicului etapa pregatitoare de elaborare.

Argumentare: Planul Urbanistic General are caracter director si de reglementare opertionala. Fiecare localitate trebuie sa intocmeasca  si sa actualizeze PUG la 5-10 ani si  sa  il aprobe, acesta constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare.

Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen  mediu  si lung cu privire la:

  1. Evolutia in perspectiva a localitatii
  2. Directiile de dezvoltare functionala in teritoriu
  3. Traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a  teritoriului national si judetean (cf. Legii nr. 350/2001)

INITIATOR: PRIMARIA  MUNICIPIULUI TARNAVENI

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE A PUG IN ` PERIOADA  13.04.2018- 27.04.2018

         

Persoana responsabila cu  informarea si consultarea publicului :   Ref. Sima Alina Ioana

Adresa: Mun. Tarnaveni, str. Piata Primariei, nr. 7, tel.  0265- 443400

Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de elaborare  a Planului Urbanistic General

Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului,  prin anunt, la sediul Mun. Primariei Tarnaveni

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului sunt:

  • Implicarea publicului in etapa pregatitoare
  • Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fumdamentare
  • Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor
  • Implicarea publicului in etapa aprobarii PUG
  • Implicarea publicului in monitorizarea implementarii PUG conf. L. 544/2001