Proiecte HCL – sedinta ordinara din 26.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 312/19.04.2018;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 26 aprilie2018, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni la data de 31.03.2018.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea  necesitatii şi oportunitatii achiziţionării unei lucrari pe anul 2018.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții ” Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma, în municipiul Târnăveni, județul Mureș”.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2018.
  5. Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare si extindere la Scoala Gimnaziala Traian, Tarnaveni”.
  7. Raport privind activitatea Bibliotecii municipale si a Muzeului municipal din Tarnaveni in anul 2017. Programul activitatilor culturale 2018.

 

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

Târnăveni,    19 aprilie 2018

 

Spre aprobare:

Proces verbal – sedinta ordinara din 29.03.2018

Completare ordine de zi:

8. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor servicii – completare material de sedinta