Proiecte HCL – sedinta ordinara din 31.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 392/23.05.2018;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 31 mai, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E      Z I   

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii şi oportunitatii achiziţionării unei lucrari pe anul 2018.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică initiate de UAT:Municipiul Târnăveni.
 3. Proiect de hotarare privind modificarea numărului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al-II-lea al anului şcolar 2017-2018.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2018.
 5. Proiect de hotarare privind modificarea pct. 2, lit.a) și d) din Capitolul VII al Anexei nr. 1 la HCL nr. 122/2017.
 6. Proiect de hotarare privind abrogarea pct.16 lit b din Cap.VIII a Anexei la HCL nr.39/26.04.2018.
 7. Proiect de hotarare privind deplasarea în străinătate, la Hajduszoboszlo –Ungaria, a domnului primar  Megheșan Nicolae Sorin si sotia, în perioada 11 – 13  iunie 2018.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si indicatori tehnico-economici la un obiectiv de investitii.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a locurilor de joaca din municipiul Tarnaveni.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea unui PUZ pentru imobilul situat in str.Victoriei nr.12.
 11. Proiect de hotarare privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire ”Hipermarket”.
 12. Adresa inregistrata sub nr.9397/08.05.2018 a Asociatiei Culturale “Traditional de Transilvania” Cluj-Napoca.
 13. Adresa inregistrata sub nr.9340/07.05.2018 a SC Teren Holding SRL.

 

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

Târnăveni,  23 mai 2018

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei ordinare din 26.04.2018