Proiecte HCL – sedinta extraordinara din 18.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.469/12.06.2018;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 18 iunie 2018, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I  

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea suprafatei de teren a a unui imobil aflat in domeniul public al municipiului Tarnaveni.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unei parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al municipiului Tarnaveni.

 

 

PRIMAR,

MEGHEŞAN NICOLAE SORIN

  

 

          Târnăveni

      12 iunie 2018