Proiecte HCL – sedinta ordinara din 28.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 473/20.06.2018;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 28 iunie, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E      Z I   

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea interzicerii circulatiei in centrul municipiului Tarnaveni.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri.
 3. Proiect de hotarare privind aprobare DALI si indicatori tehnico- economici la obiectivul de investiţii „Renovarea si modernizarea centrului de servicii socio-medicale”.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investiţii „Refacere podet peste paraul Botorca (zona gropii de gunoi)”.
 5. Proiect de hotarare privind necesitatea şi oportunitatea achiziţionării unor lucrari, servicii, produse pe anul 2018.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la unele obiective de investitii.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2018.
 9. Proiect de hotarare privind introducerea unei taxe locale.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare imobiliara pentru imobilul situat in municipiul Tarnveni str.Industriei FN.
 11. Proiect de hotarare privind modificarea Anexelor nr. 1B si nr.2B ale Hotararii Consiliului Local nr.101/2017.

 

PRIMAR,
MEGHEŞAN NICOLAE SORIN

   

         Târnăveni, 20 iunie 2018

Completare ordine de zi:

12. Proiect de hotarare privind completarea hotararii consiliului local 52-2018

13. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.122-2017 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 si a anexei nr.1 la HCL nr.39-2018

 

Spre aprobare:

Proces verbal – sedinta ordinara din 31.05.2018

Proces verbal – sedinta extraordinara din 18.06.2018