nr. 59 din 28.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a unor obiective de investitii

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 59/28.06.2018
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a unor obiective de investitii

 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 28.06.2018;

 Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 12137 din 20.06.2018 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii şi servicii publice;

 În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Modernizare străzi în municipiul Târnăveni”

 Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

a. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 12.314.445 lei (2.737.412 euro)

din care:
– construcţii montaj ( C+M ) 11.122.346 lei (2.469.547 euro)

b. Eşalonarea investiţiei:
– anul I – intreaga investitie
12.314.445 lei / C+M 11.122.346 lei

c. Durata de realizare ( luni )
Durata de implementare a proiectului este de un an, executia propriu-zisa fiind de 9 luni .

d. Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice )
A. Realizarile proiectului in unitati fizice

Strada Stelelor
o Lungimea : L=100,00 m
o Latimea partii carosabile: L1=60,00 m l1=5.50 m, L2=40,00 m l2=4.00 m
o Suprafaţa partii carosabile: 510,00 mp,
o Suprafata trotuare: 245,00 mp.
o Canalizare pluviala – lungimea de 130,00 m, este din teava PEHD Dn 315 si este prevazuta cu 3 camine si 4 guri de scurgere
o Zid de sprijin de 28,00 m lungime si inaltimea de 3,50 m.

Valoare cu TVA: 225.523 lei

Strada Sticlarilor
o Lungimea: L=233,00 m
o Latimea partii carosabile: L1=189,00m l1=6,00 m
L2=44,00 l2=5,500 m
o Suprafaţa partii carosabile: 1430,00 mp,
o Suprafata trotuare; 775,00 mp.
o Canalizare pluviala – lungimea de 240,00 m, este din teava PEHD Dn 315 si este prevazuta cu 5 camine si 10 guri de scurgere
o Zone verzi pe o suprafata de 250,00 mp,

Valoare cu TVA: 421.862 lei

Strada Tractoristilor
o Lungimea partii carosabile: L=261,00 m
o Latimea partii carosabile: l=6,00 m
o Suprafaţa partii carosabile: 1570,00 mp,
o Suprafata trotuare: 820,00 mp.
o Canalizare pluviala – lungimea de 100,00 m, este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 2 camine si 4 guri de scurgere.
o Rigola tip Scafa are lungimea de 300,00 m.

Valoare cu TVA: 416.068 lei

Strada Timisului
o Lungimea partii carosabile: L=128,00 m
o Latimea partii carosabile: l=6,00 m
o Suprafaţa partii carosabile: 750,00 mp,
o Suprafata trotuare: 385,00 mp.
o Rigola tip Scafa are lungimea de 250.

Valoare cu TVA: 193.576 lei

Strada Recoltei
o Lungimea partii carosabile: L=119,00 m
o Latimea partii carosabile: L1=50,00 m l1=3,50 m, L2=69,00 l2=5,0 m
o Suprafaţa partii carosabile: 560,00 mp,
o Suprafata trotuare: 280,00 mp.
o Rigola carosabila de 15,00 m lungime.
o Zone verzi pe o suprafata de 125,00 mp.

Valoare cu TVA:144.475 lei

Strada Plevnei
o Lungimea partii carosabile: L=284,00 m
o Latimea partii carosabile: l=5,50 m
o Suprafaţa partii carosabile: 1560,00 mp,
o Suprafata trotuare: 820,00 mp.
o Canalizare pluviala – lungimea de 270,00 m, este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 5 camine si 10 guri de scurgere
o Zone verzi pe o suprafata de 320,00 mp.

Valoare cu TVA: 468.511 lei

 Strada Mesteacanului
o Lungimea partii carosabile: L=245,00 m
o Latimea partii carosabile: l=5,50 m
o Suprafaţa partii carosabile: 1370,00 mp,
o Suprafata trotuare: 760,00 mp.
o Canalizarea pluviala care descarca in strada Digului are lungimea de 80,00 m, este din teava PEHD Dn 315 si este prevazuta cu 2 camine si 4 guri de scurgere.
o Canalizarea pluviala care descarca in strada Pandurilor are lungimea de 150,00 m, este din teava PEHD Dn 315 si este prevazuta cu 3 camine si 6 guri de scurgere.
o Zone verzi pe o suprafata de 260,00 mp.

Valoare cu TVA: 405.855 lei

Strada Marasesti
o Lungimea partii carosabile: L=192,00 m
o Latimea partii carosabile: l=5,50 m
o Suprafaţa partii carosabile: 1150,00 mp,
o Suprafata trotuare: 555,00 mp.
o Canalizarea pluviala – lungimea de 130,00 m, este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 3 camine si 6 guri de scurgere
o Zone verzi pe o suprafata de 375,00 mp.

 Valoare cu TVA: 303.767 lei

Strada Progresului
o Lungimea partii carosabile: L=268,00 m
o Latimea partii carosabile: l=6,00 m
o Suprafaţa partii carosabile: 1600,00 mp,
o Suprafata trotuare: 550,00 mp.
o Canalizarea pluviala – lungimea de 160,00 m, este din teava PEHD Dn 400 si este prevazuta cu 5 camine si 12 guri de scurgere.
o Zone verzi pe o suprafata de 400,00 mp.

Valoare cu TVA: 418.918 lei

 Strada Digului
o Lungimea partii carosabile: L=471,00 m
o Latimea partii carosabile: l=3,50 m
o Suprafaţa partii carosabile: 2240,00 mp,
o Suprafata trotuare: 720,00 mp.
o Canalizarea pluviala – lungimea de 290,00 m, respectiv pana la strada Mesteacanului si este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 6 camine si 6 guri de scurgere, iar pana la strada Progresului canalizarea are lungimea de 150,00 m, si este din teava PEHD Dn 315 si este prevazuta cu 3 camine si 6 guri de scurgere
o Zone verzi pe o suprafata de 450,00 mp.

Valoare cu TVA: 605.894 lei

Strada Lacramioarei
o Lungimea partii carosabile: L=274,00 m
o Latimea partii carosabile: l=6,00 m
o Suprafaţa partii carosabile: 1640,00 mp,
o Suprafata trotuare: 950,00 mp
o Canalizarea pluviala care descarca in strada Digului are lungimea de 115,00 m, este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 3 camine si 6 guri de scurgere.
o Canalizarea care descarca in strada Pandurilor are lungimea de 105,00 m, este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 3 camine si 6 guri de scurgere.

Valoare cu TVA: 469.169 lei

Strada Infratirii
o Lungimea partii carosabile: L=492,00 m
o Latimea partii carosabile: L1=170,00 m l1=3,50 m, L2=40,00 m l2=4,00 m, L3=70,00 m l3=3,50 m, L4=212,00 m l4=4,00 m
o Suprafaţa partii carosabile: 2015,00 mp,
o Suprafata trotuare: 750,00 mp.
o Rigola tip Scafa pe lungimea de 210,00 m
o Canalizarea pluviala de 260,0 m lungime din teava PEHD Dn 250, prevazuta cu 4 camine si 6 guri de scurgere.

Valoare cu TVA: 575.457 lei

Strada Aviatiei
o Lungimea: L=242,00 m
o Latimea partii carosabile: l=5,50 m
o Suprafaţa partii carosabile: 1345,00 mp,
o Suprafata trotuare: 590,00 mp.
o Rigola prefabricata tip « SCAFA » de 30x12cm, in lungime de 480,00 m

Valoare cu TVA: 344.438 lei

Strada Paltinis
o Lungimea: L=133,00m
o Latimea partii carosabile: l=3,70 m
o Suprafaţa partii carosabile: 520,00 mp,
o Suprafata trotuare: 260,00 mp.
o Rigola prefabricata tip « SCAFA » de 30×12 cm, in lungime de 67,00 m
o Rgola carosabila de 45,0 m lungime

Valoare cu TVA: 203.103 lei

Strada Morii
o Lungimea: L=490,00 m
o Latimea partii carosabile:L1=370,00 m l1=5,50 m, L2=120,00 m l2=3,50 m
o Suprafaţa partii carosabile: 2700,00 mp,
o Suprafata trotuare: 690,00 mp.
o Rigola betonata tip 1, lungimea de 300,00 m, sectiune triunghiulara 90×30 cm
o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 30,00 m, din beton armat C25/30
o Rigola carosabila tip 2, lungimea de 7,00 m, din beton armat C25/
o Zone verzi pe o suprafata de 125,00 mp.

Valoare cu TVA: 526.618 lei

Strada Albinei
o Lungimea: L=219,00 m
o Latimea partii carosabile: l=3,50 m
o Suprafaţa partii carosabile: 770,00 mp,
o Rigola betonata tip 1, lungimea de 95,00 m, sectiune triunghiulara 90×30 cm
o Rigola existenta in lungime de 200,00 m va fi reparata

Valoare cu TVA: 158.341 lei

Strada George Cosbuc
o Lungimea: L=790,00 m
o Latimea partii carosabile:
– Tronson 1 L=430,00m l=6,00 m
– Tronson 2 L=88,00m l=3,00 m
– Tronson 3 L=272,00m l=3,00 m
o Suprafaţa partii carosabile: 3.800,00 mp,
o Suprafata trotuare: 1075,00 mp.
Evacuarea apelor se realizeaza astfel :
Tronson 1
o Rigola betonata tip 4, lungimea de 185,00 m, sectiune trapezoidala,
o Rigola tip Scafa, lungimea de 380,00 m,
o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 30,00 m, din beton armat C25/30
Tronson 2
o Rigola tip Scafa, lungimea de 85,00 m,
Tronson 3
o Rigola tip Scafa, lungimea de 260,00 m,
o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 6,00 m, din beton armat C25/30
o Zone verzi pe o suprafata de 360,00 mp.

Valoare cu TVA: 818.818 lei

Strada Bazinului
o Lungimea: L=242,00 m
o Latimea partii carosabile: L1=45,00 m l1=5,00 m, L2=197,00 m l2=5,50 m
o Suprafaţa partii carosabile: 1335,00 mp,
o Suprafata trotuare: 595,00 mp.
o Rigola betonata tip 1, lungimea de 195,00 m
o Rigola tip Scafa, lungimea de 190,00 m,
o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 7,00 m, din beton armat C25/30
o Rigola carosabila tip 3, lungimea de 10,00 m, din beton armat C25/30

Valoare cu TVA: 311.690 lei

 Strada Petru Maior
o Lungimea: L=326,00 m
o Latimea partii carosabile: l=5,50 m
o Suprafaţa partii carosabile: 1930,00 mp,
o Suprafata trotuare: 1210,00 mp.
o Rigola betonata tip 3, lungimea de 320,00 m
o Podet din cadre tip P2 de 12.00 m lungime.

Valoare cu TVA: 603.873 lei

Strada Codrului
o Lungimea: L=651,00 m
o Latimea partii carosabile: l=5,00 m
o Suprafaţa partii carosabile: 3330,00 mp,
o Suprafata trotuare: 1615,00 mp.
o Rigola betonata tip 2, lungimea de 220,00 m
o Rigola betonata tip 5, lungimea de 420,00 m,
o Rigola carosabila tip 3, lungimea de 15,00 m, din beton armat C25/30

Valoare cu TVA: 812.349 lei

Strada Viticultorilor
o Lungimea: L=315,00 m
o Latimea partii carosabile: l=5,00 m
o Suprafaţa partii carosabile: 1630,00 mp,
o Suprafata trotuare: 560,00 mp.
o Rigola betonata tip 1, lungimea de 85,00 m
o Rigola betonata tip 3, lungimea de 220,00 m,
o Rigola carosabila tip 3, lungimea de 15,00 m.
o Zid de sprijin de 30,00 m lungime si inaltimea de 4,50 m.

Valoare cu TVA: 501.092 lei

Strada Ciocarliei
o Lungimea: L=377,00 m
o Latimea partii carosabile: L1=167,00 m l1=6,00 m, L2=93,00 m l2=4,00 m,
L3=65,00 m l3=3,00+3.00 m, L4=93,00 m l4=4,00 m
o Suprafaţa partii carosabile: 2075,00 mp,
o Suprafata trotuare: 420,00 mp
o Rigola betonata tip 1, lungimea de 167,00 m
o Rigola betonata tip 3, lungimea de 190,00 m,
o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 10,00 m.
o Rigola betonata tip 5, lungimea de 10,00 m.
o Zid de sprijin de 25,00 m lungime si inaltimea de 3,00 m

Valoare cu TVA: 513.072 lei

Strada Narciselor
o Lungimea: L=322,00 m
o Latimea partii carosabile: L1=260,00 m l1=5,50 m, L2=62,00 m l2=4,00 m
o Suprafaţa partii carosabile: 1720,00 mp,
o Suprafata trotuare: 480,00 mp.
o Rigola betonata tip 1, lungimea de 305,00 m, care descarca in canalizarea pluviala racordata la cea de pe strada 22 Decembrie

Valoare cu TVA: 354.057 lei

Strada Plugarilor
o Lungimea: L=1086,00 m
o Latimea partii carosabile:
Tronson 1
L1 =497,00m l1=5,00 m
L2 =205,00m l2=6,00 m
L3 =191,00m l1=5,00 m
Tronson 2
L=193,00 m l=3,50 m
o Suprafaţa partii carosabile: 5200,00 mp,
o Suprafata trotuare: 2165,00 mp.
o Rigola carosabila tip 3, lungimea de 15,00 m,
o Rigola betonata existenta, lungimea de 220,00 m, sectiune dreptunghiulara – pe care se vor realiza reparatii,
o Rigola betonata existenta, lungimea de 175,00 m – refacere rigola betonata tip 4, sectiune trapezoidala,
o Rigola betonata de acostament, lungimea 230,00 m – pe care se vor realiza reparatii,
o Rigola betonata existenta, lungimea de 55,00 m, sectiune dreptunghiulara – pe care se vor realiza reparatii,
o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 40,00 m, din beton armat C25/30

Valoare cu TVA: 1.226.610 lei

Art. 2. Se aprobă  Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Alimentare cu apa a cartierului Botorca din municipiul Tarnaveni” :

Principalii indicatori tehnico-economici, actualizati, ai investiţiei:

Valoarea totală  a investitiei, inclusiv TVA (lei)

a. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 2.300.501 lei
din care:
– construcţii montaj ( C+M ) 1.824.344 lei

b. Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) 1.933.194 lei /1.533.062 lei , fara TVA:
– anul I: 2.300.501 lei / C+M 1.824.344 lei

c. Durata de realizare ( luni )

Durata de implementare a proiectului este de 8 luni, executia propriu-zisa fiind de 5 luni .

d. Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice )
– Retea de apa  potabila: 5.450 m
– Bransamente apa (114 buc): 912 m
– Statii de pompare apa potabila: 2 buc.     

Art. 3. Se aprobă Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii Reabilitarea cladirii la sectorul Servicii de Dezvoltare Publica – Cladiri

 Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

 a. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (lei)    921.244,09 lei cu T.V.A
                – construcţii-montaj (C+M);
                781.664,08 lei  cu TVA ,

b. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
                – anul I – întreaga investiţie
                921.244,09 ( Val totală)  lei / 781.664,08 (Val. constr. Montaj) lei (cu T.V.A.)

c. Durata de realizare:
– 8 luni de la eliberarea Autorizaţiei de construire

d. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

 • vestiar                                 S = 35,00 mp     
 •  sala de mese                   S = 35,00 mp
 •  hol 1                                    S =  2,56 mp
 •  grup sanitar 1                  S = 16,75 mp
 •  birou 1                               S = 17,50 mp
 •  birou 2                               S = 17,70 mp
 •  wc                                        S =  2,52 mp
 •  hol 2                                    S =  3,28 mp
 •  atelier prefabricate                     S = 41,00 mp
 •  atelier timplarie                            S = 51,25 mp
 •  atelier instalatii sanitare           S = 10,50 mp
 •  atelier electric                               S = 10,50 mp
 •  atelier mecanic                              S = 10,50 mp
 •  grup sanitar 2                  S =  7,05 mp
 •  garaj 1                                S =25,06 mp
 •  garaj 2                                S =27,37 mp
 •  garaj 3                                S =27,37 mp     

 Suprafeţe  construite rezultate sunt:

Sc = 395,61 mp
Sd = 395,61 mp
Su = 340,91 mp

Art. 4. Se aprobă  Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico- economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea cladirii Primariei Municipiului Tarnaveni in scopul cresterii eficientei energetice”

Principalii indicatori tehnico-economici, actualizati, ai investiţiei:

Valoarea totală  a investiţiei, inclusiv TVA (lei)

a. Valoarea totală (INV),
1.248.605,07 lei,
fara TVA
1.485.840,03 lei, cu TVA
din care
                – construcţii-montaj (C+M);
                1.079.498,15 lei,  fara TVA,
                1.284.602,79 lei, cu TVA

b. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
                – anul I – intreaga investitie      1.485.840,03 ( Val totală)  lei / 1.284.602,79 lei, cu TVA (Val. constr. Montaj)

c. Durata de realizare:
– Durata de implementare a proiectului este de 8 luni, executia propriu-zisa fiind de 5 luni.

d. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
Cladirea C1:
Regim de inaltime: S+P+E
– Aria construita: Ac = 628,00 mp
– Arie desfasurata: Ad = 1458,00 mp
– Acoperis: sarpanta
– Invelitoare: tigla solzi/tabla zincata la turn

Cladirea C2:
Regim de inaltime: P
– Aria construita: Ac = 109,00 mp
– Arie desfasurata: Ad = 109,00 mp
– Acoperis: terasa
– Invelitoare: membrana bituminoasa

Cladirea C3:
Regim de inaltime: P
– Aria construita: Ac = 18,00 mp
– Arie desfasurata: Ad = 18,00 mp
– Acoperis: terasa
– Invelitoare: membrana bituminoasa

Valori investitie/mp Ad = 1.485.840,03/1458 = 1019,10 lei/mp Ad,
             respectiv 219,17 euro/mp Ad

Valori C + M/mp Ad = 1.284.602,79/1458 = 881,08 lei/mp Ad,
             respectiv 189,48 euro/mp Ad

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

               Presedinte de sedinta
               Dordea Cornel Cristian

 

      Avizeaza pentru legalitate
                Secretar

             Stefan Blanaru