Proiecte HCL – ședința ordinară din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 875 din 20 septembrie 2018, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 27 septembrie 2018, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următoarea:

 O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii calitatii de consilier local al dlui Dordea Cristian
  2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni.
  3. Proiect de hotatare privind organigrama si statul de functii ale Primariei Municipiului Tarnaveni si ale Serviciilor publice de interes local.
  4. Proiect de hotarare privind modificarea pozitiilor 9 si 10 din Anexa la Hotararea Consiliului Local   29/06.09.2016.
  5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2018.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii creditelor de angajament.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea Normelor procedurale de vanzare prin licitatie publica a imobilelor proprietate privata a municipiului Tarnaveni.
  8. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea vanzarii unui teren proprietatea privata a municipiului Tarnaveni.
  9. Proiect de hotarare privind radierea pozitiei nr.3 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.46/27.11.2008.

 

PRIMAR,
Megheșan Nicolae Sorin

Târnăveni, 20.09.2018

Spre aprobare: