ANUNT PUBLIC  privind solicitare acord mediu

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI titular al proiectului ”Refacere podeţ peste pârâul Botorca”  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureş, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  ” Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma, municipiul Târnăveni, județul Mureș”, propus a fi amplasat în municipiul Târnăveni,  sat Bobohalma, judeţul Mureş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează  pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureş, din Târgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni între orele 900-1500 și în zilele de marţi – vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

 

 

 

Întocmit/redactat:
Consilier investiții
Lorand Dobai